top of page

 שאלון חווית משתמש 

תודה על השתתפותך במחקר שלנו.

חשובה לנו מאוד חווית המשתמש שלך בשימוש בבוט , נשמח אם תוכל.י להשלים את השאלון הבא לצורך הערכת המחקר.

נסה.י לקבל החלטה ספונטנית ולא לחשוב זמן רב מדי על המאפיינים כדי .להגיע להערכה ישירה 

אין תשובה לא נכונה. דעתך חשובה.

התרגילים שנשלחו אלי היו מגוונים
האם היית מרוצה ממשך הזמן של התרגילים?
שליחת התרגילים באמצעות בוט בוואטצאפ הייתה נוחה
האם היית מרוצה מכמות התרגילים היומי?
קשה לי לדמיין שלהרבה אנשים יהיה קל להשתמש בכלי הזה
לדעתי שימוש בכלי הזה היא פעולה מסורבלת
הרגשתי בטחון להשתמש בכלי הזה
ההתערבויות היו טובות והשפיעו עלי לטובה
יישמתי את התרגילים בזמן שהבוט הציעה לי לתרגל אותם
אני חושב.ת שהייתי משתמש.ת בכלי הזה ביום יום
התרגילים שנשלחו אלי לרוב היו בתזמון טוב

מבין המאפיינים הבאים, מה לדעתך המאפיין הכי קריטי לשפר? אנא דרג.י אותם בסדר עולה מ 1-5 (מבלי לתת ל2 מאפיינים את אותו הדירוג) 

תוכן התרגילים
קריטי מאוד לשפרקריטי לשפרטעון שיפורלא קריטי לשפראין צורך לשפר כלל
תדירות יומית
קריטי מאוד לשפרקריטי לשפרטעון שיפורלא קריטי לשפראין צורך לשפר כלל
תזמון התרגילים
קריטי מאוד לשפרקריטי לשפרטעון שיפורלא קריטי לשפראין צורך לשפר כלל
מגוון התרגילים
קריטי מאוד לשפרקריטי לשפרטעון שיפורלא קריטי לשפראין צורך לשפר כלל
משך התרגילים
קריטי מאוד לשפרקריטי לשפרטעון שיפורלא קריטי לשפראין צורך לשפר כלל
bottom of page