top of page

 שאלון PSS 

השאלות בשאלון זה מתייחסות לרגשות ומחשבות שעלו אצלך במהלך החודש האחרון.

לגבי כל שאלה אנא ציין/י באיזו עוצמה או תדירות הרגשת או חשבת בנוגע למה שמצוין בשאלה.

במהלך החודש האחרון, עד כמה היית מודאג/ת בשל משהו שקרה באופן בלתי צפוי
במהלך החודש האחרון, עד כמה הרגשת שלא היית מסוגל לשלוט על הדברים החשובים בחייך?
במהלך החודש האחרון, עד כמה הרגשת עצבני/ת ומתוח/ה (לחוץ/ה) ?
במהלך החודש האחרון, עד כמה הרגשת בטוח/ה ביכולת שלך לטפל בבעיות האישיות שלך ?
במהלך החודש האחרון, עד כמה הרגשת שמצליח לך (שדברים הולכים בדרך שלך) ?
במהלך החודש האחרון, עד כמה הרגשת שאינך יכול/ה להתמודד עם כל הדברים עימם היית צריך/ה להתמודד
במהלך החודש האחרון, עד כמה יכולת לשלוט על דברים שהציקו לך בחיים ?
חשוב לשים לב למחקר זה. אנא סמנ/י 'לעיתים קרובות'
במהלך החודש האחרון, עד כמה הרגשת שאת/ה שולט/ת בעניינים ?
במהלך החודש האחרון, עד כמה כעסת בשל עניינים אשר לא היו בשליטתך ?
במהלך החודש האחרון, עד כמה הרגשת שהקשיים הינם רבים כל כך עד כי אינך יכול/ה להתגבר עליהם ?
bottom of page